تجربی

نمونه سوالات و پاسخ تشریحی این سایت به صورت گروهی گردآوری شده و رایگان در اختیار شما قرار گرفته است

امیدوارم مورد استفاده و مفید باشد .

رمز تمامی فایل ها : www.iransoft95.ir

                                  بخش زیست شناسی سال دوم

zist_dovom_fasl1zist_dovom_fasl5

zist_dovom_fasl2zist_dovom_fasl6

zist_dovom_fasl3zist_dovom_fasl7

zist_dovom_fasl4zist_dovom_fasl8

 

رمز تمامی فایل ها : www.iransoft95.ir

          

 

 

    بخش زیست شناسی سال سوم

imagesimages

images

 

 

بخش زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

imagesزیست پیش

زیست پیشزیست پیش

زیست پیشزیست پیش

زیست پیشزیست پیش

زیست پیشزیست پیش

زیست پیشزیست پیش

زیست پیشزیست پیش

زیست پیشزیست پیش

زیست پیشزیست پیش

زیست پیشزیست پیش

زیست پیشزیست پیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,609 بازدید